Při výběru radiostanice máte na výběr z mnoha variant technologicky i cenově různých řešení. Nejzásadnější je však výběr frekvenčního pásma, ve kterém bude radiostanice přijímat a vysílat. Na výběr máte ze tří možnosti: UHF, VHF a MB


UHF (Ultra High Frequency)

UHF variantu volte v případě, že máte v plánu využívat radiostanice v hustě zastavěných a krajině členitých oblastech, v budovách a v místech, kde se nachází větší počet různých překážek. Signály UHF mají lepší tendenci pronikat dřevem, ocelí, betonem atd. Navíc varianta UHF poskytuje uživateli možnost využití provozu v hromadné radiokomunikační síti (provoz přes radiové převaděče), pro které byly Českým Telekomunikačním Úřadem (ČTÚ) tyto frekvence vyčleněny.

Obecně se jedná o interval frekvencí 0,3 - 3 GHz. Vysílají se na nich mimo jiné i televizní kanály (IV. a V. pásmo) a digitální televize. Pracují zde i další radiokomunikační služby (mobilní telefony, Wi-Fi).

U radiostanic MOTOROLA můžete využít provoz v pásmu UHF (403 – 470 MHz).

Pokud si nejste jisti, zvolte UHF.


VHF (Very High Frequency)

VHF variantu volte v případě, že máte v plánu využívat radiostanice pouze venku a v oblastech, které jsou relativně bez překážek, tedy bez husté zástavby a většího členění terénu. VHF signály se lépe a dál šíří volným prostorem a mají tak lepší tendenci "obejmout" zemi. Poskytují lepší výkon v rozlehlém terénu.

Very High Frequency (VHF) - nebo také Frequency Modulation (FM) jsou kmitočty o frekvencích 30 - 300 MHz. Na těchto vlnách se vysílá frekvenčně modulované rozhlasové vysílání a některé televizní kanály (I., II., III. tel. pásmo).

U radiostanic MOTOROLA můžete využít provoz VHF (136 - 174 MHz).


MB (Middle Band Frequency)

MB variantu volte jen v případě, že potřebujete komunikovat se složkami dopravní a zdravotní služby, taxislužby a dalšími, které toto pásmo stále používají. Velcí hráči na radiokomunikačním trhu už od výroby radiostanic pro MB frekvenční pásma upustili.

U radiostanic MOTOROLA můžete využít provoz MB (66 - 88 MHz).


Pro více informací kontaktujte naše techniky:

Luboš Vodička:
tel. +420 603 333 777
email: vodickal@radioking.cz

Ing. Michal Němec:
tel. +420 737 442 211
email: nemecm@radioking.cz